Tradice a kouzlo studentských čepic

Promoční čepice jsou prastarou tradicí studentů poObrázek s licencí CC č. 14: Promoční klouk-promočná čiapka celém světě. Není to obyčejný klobouk jako každý jiný…

Je symbolem píle a vytrvalosti každého studenta. Je ztělesněním hrdosti rodičů na své děti, vzpomínkou absolventů na hezké i hořké chvíle prožité při studiu a především pýchou a odměnou každého studenta, který ukončí své vzdělání.

Historie tradičního akademického oděvu a promočních čepic sahá až do 12. století do doby, kdy se v Evropě zakládaly slavné univerzity. Univerzity měly poskytnout svým učencům kvalitní vzdělání a také evidovat, kdo jakého vzdělání dosáhl. V této době na univerzitách vyučovali především duchovní, protože právě oni tvořili vzdělanou třídu obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že byly kamenné budovy chladné stejně jako evropské podnebí, tak nosili dlouhé pláště s kapucí, aby snáze udrželi teplo. Později se tento oděv stal oficiálním oděvem akademických pracovníků a postupně vznikla tradice dnešních talárů. Tradiční čtvercový klobouk se vyvinul pravděpodobně z klobouku zvaného „biretta“. Klobouk symbolizoval nadřazenost a inteligenci svého majitele. Čtvercové klobouky se staly velice populární ve 14. a 15 stol.. Byly užívány umělci, studenty a humanisty. Díky své oblibě u studentů se postupně rozšířili do všech koutů světa a staly se celosvětovým symbolem vzdělání a součástí tradičního oděvu na promočním ceremoniálu.

Tato krásná tradice je typická především pro anglofonní země jako je USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie, Velká Británie a jiné. Spolu s taláry tvoří tradiční oblečení studentů na ceremoniálu při příležitosti ukončení všech stupnů vzdělání, ať už se jedná o střední, vysokou či mateřskou školu.

Náš tip.png

Náš tip!

Celý článek a mnoho jiných najdete na našem partnerském webu PromocniCepice.cz:
Historie vzniku studentských čepic a talárů

A jak je to s promočními čepicemi v Čechách a na Slovensku?

V České republice ani na Slovensku nebyla v minulosti tato studentská tradice na vysokých školách příliš rozšířena. Stále se však těší větší popularitě mezi mladými lidmi, a tak se poslední roky objevuje i zde. Z vysokých škol, které v současnosti promoční čepice používají, můžeme jmenovat například i takové školy jako je Národohospodářká fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Metropolitní univerzita Praha a jiné. Velká popularita promočních čepic pramení i z faktu, že v Čechách ani na Slovensku neexistuje žádná místní obdobná tradice, která by dělala promoci slavnostnějším okamžikem a zůstala studentům na památku. Je třeba také zdůraznit, že se jedná původně o evropský zvyk, který byl pouze v angloamerické části světa značně zpopularizován, a tudíž je i u nás promoční čepice stále hlavním symbolem studentů, který s oblibou používají tvůrci všech plakátů, reklamních spotů a jiných reklamních materiálů, když chtějí vyjádřit studentské prostředí. Stejně jako v Americe, ani u nás není obliba promočních čepic omezena pouze na vysoké školy, ale objevuje se také poptávka ze strany posledních ročníků středních škol, kteří by rádi zakončili své studium na maturitním plese originálně ve stylu amerických High Schools (obdoba střední školy). Také mateřké školy nezůstávají pozadu a někteří rodiče už dnes mají možnost si vyfotit svého malého studenta při ukončení prvního stupně vzdělávacího systému v promoční čepici.

Stále však existuje mnoho škol, které tuto krásnou tradici nezabezpečují. Proto, stejně jako je zvykem mezi studenty středních škol, že si na závěr studia sami pořídí šerpy s nápisem a ročníkem, studenti vysokých škol s velikou oblibou shánějí promoční čepice, které si obvykle dávají vzájemně jako dárek. Promoční čepice se tak staly velice oblíbeným a originálním dárkem k příležitosti ukončení vzdělání, ať už se jedná o mateřskou školu, střední školu, univerzitu třetího věku, bakalářský, magisterský či doktorský stupeň vysoké školy, který vždy udělá radost a zůstane absolventovi na památku.

Obrázek s licencí CC č.11Obrázek s licencí CC č.12Obrázek s licencí CC č.13

Veliká plocha čtvercových studentských čepic také vybízí k zapojení fantazie - často na čepici najdeme nejrůznější nápisy, přání, gratulace či podpisy od přátel a příbuzných. Z dárku se tak stane krásná osobní památka, která má pro absolventa zcela jinou hodnotu.

Promoční čepice 2015